skip to Main Content

Thënie 335

“Përgjegjësi për veten do të thotë të mos i lejosh të tjerët të mendojnë për ty, të flasin për ty; do të thotë të respektosh dhe të përdorësh trurin dhe instinktet e tua.”
Adrienne Rich