skip to Main Content

Thënie 340

Nuk është e vërtetë që njerëzit pushojnë së ndjekuri ëndrrat sepse plaken, ata plaken sepse pushojnë së ndjekuri ëndrrat.
Gabriel Garcia Marquez