skip to Main Content

Thënie 341

“Jeto jetën dhe harro moshën! Ky është sekreti”.
– Norman Vincent Peale