skip to Main Content

Thënie 344

“Njerëzit që lexojnë janë njerëz që ëndërrojnë”.
Pablo Picaso