skip to Main Content

Thënie 349

Patriotizëm do të thotë të mbështetësh vendin tënd gjithmonë, ndërsa qeverinë kur e meriton.
– Mark Twain