skip to Main Content

Thënie 351

“Mos lexo për t’u argëtuar, siç bëjnë fëmijët ose për të arritur qëllimet si ambiciozët. Lexo në mënyrë që të jetosh”.
– Gustave Flaubert