skip to Main Content

Thënie 352

Një jetë e kaluar me gabime jo vetëm që është më e ndershme, por edhe më e vlefshme se një jetë e kaluar duke mos bërë asgjë.
– George Bernard Shaw