skip to Main Content

Thënie 354

“Gjëja më e mirë që mund të bëjë një burrë për fëmijët e tij është të dojë nënën e tyre”.
– Gëte