skip to Main Content

Thënie 355

“Nëse lexon vetëm librat që i lexojnë të githë, do të mendosh vetëm gjërat që i mendojnë të gjithë.”

― Haruki Murakami