skip to Main Content

Thënie 362

Mund ta harrojmë lehtësisht një fëmijë që ka frikë nga errësira. Tragjedia e vërtetë është kur burrat kanë frikë nga drita.
– Platoni