skip to Main Content

Thënie 365

“Në fund të ditës nuk ka rëndësi se nga vij. Ndoshta shtëpia është diku ku nuk kam qenë kurrë më parë”.
― Warsan Shire