skip to Main Content

Thënie 366

“Çfarë është dashuria? Një herë ndesha në rrugë një djalosh të varfër, por të dashuruar. Kapelja e tij ishte e vjetër, xhaketa e grisur; në këpucë i hynte uji, në shpirt yjet”.
– Victor Hugo