skip to Main Content

Thënie 370

Mund të jemi të paanshëm vetëm për gjëra që nuk na interesojnë dhe kjo është arsyeja që një opinion i pavarur gjithmonë është pa asnjë lloj vlere.
– Oscar Wilde-