skip to Main Content

Thënie 374

Ka dy arsye për të lexuar një libër: e para, të shijon leximi; e dyta, mund të mburresh rreth tij.
– Bertrand Russell