skip to Main Content

Thënie 375

“Askush nuk mund të të bëhet më i huaj sesa njeriu që ke dashur dikur”.
– Remarku