skip to Main Content

Thënie 379

Problemi me fiksionin është se bën sens, ka logjikë. Realiteti? Kurrë!
– Aldous Huxley