skip to Main Content

Thënie 382

“Një njeri i arsyeshëm përshtat veten me botën; një njeri i paarsyeshëm këmbëngul ta përshtatë botën me veten e tij. Kësisoj, progresi varet nga njerëzit e paarsyeshëm”.

– George Bernard Shaw