skip to Main Content

Thënie 383

Fol pak dhe dashuro shumë; jep dhe mos gjyko askënd; syno të mirën dhe të drejtën.
– White Eagle