skip to Main Content

Thënie 318

Më trego një hero dhe do të shkruaj një tragjedi.
– F. Scott Fitzgerald