skip to Main Content

Kamy në gjashtë fjali

the-famous-pose-of-albert-camus1

“Nuk dua të jem një gjeni, kam mjaftueshëm probleme duke u munduar të jem njeri”.

“Madhështia e njeriut qëndron në vendimin për të qenë më i fortë nga sa duket”.

“Për të luftuar kundër abstraktes duhet të përpiqesh t’i afrohesh disi”.

“Bukuria është arti i të pohuarit pa u bërë ndonjë kërkesë e veçantë”.

“Dashuria e vërtetë është e jashtëzakonshme, rreth dy ose tre herë në një shekull, pjesa tjetër, kotësi dhe mërzitje.

“Në thellësinë e dimrit arrita të mësoja se brenda meje ekziston një verë e përhershme”.

“Shtypi i lirë natyrisht që mund të jetë i mirë ose i keq, por është e sigurt se pa lirinë nuk ka si të jetë ndryshe, veçse i keq”.

“Në çdo cep rruge, ndjenja e absurdit mund ta godasë një njeri në fytyrë”.