skip to Main Content

Sa i detyrohemi Sherlock Holmes-it, për mënyrën tonë racionale të të menduarit?

Historitë njëshekullore me detektivë po studiohen prej neurologëve të sotëm – po përse? Cilado qoftë natyra e saktë e ndikimit të Gouers tek Conan Doyle, mësimi i Holmes sot ofron një mësim më të madh në fuqinë e mendimit logjik. Edhe teknologjia më e përparuar, nuk do të arrijë kurrë të zëvendësojë fuqinë e vëzhgimit të thjeshtë dhe deduksionit racional. Siç thotë Lee, spitali është ende një “skenë krimi” – dhe ne ende kemi nevojë për mendjet më të mira, për të zgjidhur misteret

sherlok

Sapo Andrew Lees nisi karrierën e tij mjekësore në Spitalin e University College të Londrës, një prej eprorëve i dha një listë librash për të lexuar, disi të çuditshme. Në vend të vëllimeve të zakonshëm anatomikë, ai përfshinte “Sherlock Holmes”. Çfarë mund t’i mësojë personazhi detektiv, një aspiranti për neurolog? Me sa duket, shumë, siç ka shkruajtur vetë Lees në një studim në “Brain journal”. Cilado qoftë ekspertiza jote, ky është një leksion i mirëpritur në artin e mendimit racional…

Leave a Reply