skip to Main Content

Ndikimi i poezisë në psikologjinë e njeriut

screen-shot-2016-12-01-at-09-11-21

Poezia tani ka rëndësi më shumë se kurrë, pa marrë parasysh nëse vetëm e lexoni atë, apo e shkruani, sepse ajo na mëson t’i kushtojmë vëmendje: një fjale, një fraze, një linje, një ideje, apo një objekti.

Në qoftë se për vetëm për disa çaste, ne jemi  të lidhur me poezi plotësisht, heqim milion mendime nga kokat tona, largohemi nga përdorimi këmbëngulës i telefonave celularë, largojmë rëndësinë e peshës së obligimeve ditore.

Nuk ka rëndësi në qoftë se ne e kuptojmë plotësisht poezinë, në fakt, është ndoshta më mirë nëse nuk e kuptojmë, atëherë ne përqendrohemi në fjalët edhe më gjatë dhe ndoshta edhe të kthehemi për t’i lexuar ato përsëri.

Leave a Reply