skip to Main Content

Përvjetore letrare

 

Xhek London ndërroi jetë më 22 nëntor 1916

“Më mirë të jem hi sesa pluhur;
me mirë të jem meteor i shndritshëm sesa planet i fjetur.
Qëllimi i njeriut është të jetojë, jo të ekzistojë.
Nuk do t’i harxhoj ditët e mia duke menduar se si t’i zgjas ato.
Do të përdor kohën që kam”.