skip to Main Content

Gjuetari i balonave në gjashtë fjali

– Mund të duket e padrejtë, por çfarë ndodh në pak ditë, ndonjëherë në një ditë të vetme, mund të ndryshojë kursin e gjithë jetës.

– Ka vetëm një mëkat: vjedhja. Kur thoni një gënjeshtër, ju vidhni të drejtën e dikujt për të ditur të vërtetën. Kur vrisni një njeri, ju vidhni një jetë.

– Është më e dhimbshme të kesh e t’i humbësh ato që ke sesa të mos kishe pasur gjë që në fillim.
kurrë.

– Ka shumë fëmijë në Afganistan, por shumë pak fëmijëri.

– Kam shumë frikë sepse jam i lumtur. Lumturi të tilla janë të frikshme, sepse shpesh do të thotë se do të të marrin diçka.

– Disa histori nuk ka nevojë të tregohen.