skip to Main Content

Një lutje e ndjerë nga Antoine de Saint-Exupery: Zot, Më mëso artin e durimit!

Antoine de Saint-Exupery, autori i librit “Princi i vogël”, e shkroi këtë lutje në një nga periudhat më të vështira të jetës së tij. Nëse ndiheni në vështirësi, rreshtat e mëposhtëm m siguri do t’ju vijnë në ndihmë.

“Zot, nuk po të lutem për mrekulli, sot kam nevojë vetëm për forcë për të përballuar ditët. Më mëso artin e “hapave të vegjël”. Më jep dijen dhe burimet për të zbuluar dhe jetuar eksperiencat e përditshme.

Më ndihmo ta përdor më mirë kohën. Më jep mençurinë për të gjykuar çfarë është e rëndësishme dhe çfarë jo.
Lutem për fuqinë e disiplinës.

Më shpëto nga besimi naiv se çdo gjë në jetë duhet të shkojë vaj. Më ndihmo të pranoj se vështirësitë, dështimet na rritin dhe maturojnë.

Më dërgo njeriun e duhur në kohën e duhur, i cili do të ketë mjaftueshëm kurajë për të dashur të vërtetën.

E di që shumë probleme zgjidhen vetë, ndaj më mëso artin e durimit!
Ti e di se sa shumë kemi nevojë për miqësi. Më bëj të ndihem i denjë për këtë dhuratë të jetës.

Zot, më jep mjaftueshëm imagjinatë sa të kem mundësi ta ndaj me të tjerët, në vendin e duhur, në kohën e duhur, me fjalë ose me heshtje.

Zot, mos më jep gjërat që dua, por ato për të cilat kam nevojë”.

Përktheu: Elona Qose