skip to Main Content

Samuel Beket në gjashtë fjali

1.Ke provuar? Ke dështuar? Nuk ka rëndësi. Provo përsëri! Dështo përsëri! Dështo më mirë!

2. Të gjithë lindim të çmendur! Disa mbeten të tillë.

3. Asgjë nuk është më komike se mungesa e lumturisë, ju siguroj.

4. Në fillim kërce, pastaj mendo! Ky është rendi natyror.

5. Fjalët janë gjithçka që kemi.

6. I vetmi mëkat në botë është që ke lindur.