skip to Main Content

“Ti meriton një dashuri që…”. Poezia brilante e Frida Kahlo-s, duhet ta lexoni!

Poezia e mëposhtme është një himn drejtuar dashurisë së vërtetë, asaj që të gjithë ne i jemi vënë nga pas, por shumë pak nga ne arrijnë ta përjetojnë në mënyrën dhe fuqinë e duhur. Autorja na shpreh në çdo resht se si duhet të jetë një dashuri perfekte, ideale, e vërtetë. Mos mendoni se dashuri të tilla nuk ekzistojnë. Zhgënjimet e së shkuarës suaj nuk duhet të barazohen në mendjen tënde edhe me zhgënjime në të ardhmen, ndaj lexoje, besoje dhe shijoje poezine e mëposhtme, e cila është ndër më të bukurat e Frida Kahlo-s.

“Ti meriton një dashuri që…”

Ti meriton një dashuri që të të dojë

edhe të pakrehur,

me të gjithë arsyet që të bëjnë

të zgjohesh herët,

me të gjithë demonët që

nuk të lënë të flesh.

Ti meriton një dashuri që

të bëjë të ndihesh e sigurtë,

në gjendje të hash botën,

kur ecën pranë tij,

që i ndjen përqafimet e tua

si perfekte në lëkurën e tij.

Ti meriton një dashuri që

do të kërcejë me ty,

që gjen parajsën çdo herë që

sheh drejt syve të tu,

që nuk mërzitet asnjëherë

duke lexuar shprehitë e tua.

Ti merion që dashuri që

të dëgjon teksa këndon,

që të mbështet kur bën budallaqen,

që të respekton si qenie të lirë,

që të shoqëron në fluturimin tënd,

që nuk ka frikë nga rrëzimet.

Ti meriton që dashuri

që i largon gënjeshtrat

që afron ëndrrat,

kafenë

dhe poezinë…

Leave a Reply