skip to Main Content

“Të gjithë njerëzit që takojmë…” – fragment nga Boris Pasternak

Të gjithë njerëzit që takojmë janë reflektimi ynë.

Ata kanë hyrë në jetën tonë me një qëllim: duke i parë, ne korrigjojmë veten dhe gabimet tona.

Duke bërë këtë, rrjedhimisht edhe këta persona ndryshojnë ose… dalin përgjithmonë nga jeta jonë.