skip to Main Content

Urtësia (e Sokratit) fillon në mrekulli

Filozofi i njohur besonte se zgjedhja e njeriut është e motivuar nga dëshira për lumturi dhe se kjo mund të arrihet vetëm duke njohur veten.

Ai që dëshiron ta ndryshojë botën, fillimisht duhet të ndryshojë veten e tij.

  1. Ka vetëm një të mirë: dituria. Dhe vetëm një të keqe: padituria.

 

  1. Mos u ngut të zësh miq, por, kur t’i zësh, mos i braktis

 

  1. Martohu, patjetër. Por të ra gruaja e mirë, do të jesh i lumtur; po të ra e keqe, do të bëhesh filozof.

 

  1. I ndershmi mbetet gjithmonë fëmijë.

 

  1. Mos harro se vepra dhe fjala të bëjnë dhe të zhbëjnë njëlloj

 

  1. Mençuria fillon nga habia.