skip to Main Content

Gëte në gjashtë fjali

“Karakteri i një njeriu njihet nga mënyra se si ai sillet me ata që nuk mund të bëjnë asgjë për të”.

“Gjëja më e mirë që mund të bëjë një burrë për fëmijët e tij është të dojë nënën e tyre”.

“Nëse Zoti do të më dëshironte ndryshe, ai do të më krijonte ndryshe”.

“Nuk ka asgjë më të frikshme sesa injoranca në veprim”.

“Njerëzit e rëndomtë nuk e kuptojnë sa kohë dhe ç’përpjekje duhen për të mësuar leximin. Kam shtatëdhjetë vjet që lexoj dhe ende nuk e kam mësuar”.

“Një person dëgjon vetëm atë që kupton.”