skip to Main Content

Për Krishtlindje

Për Krishtlindje, nuk bëhen mendime të këqia por kush është i vetmuar do donte ta kapërcente këtë ditë Të gjithë atyre ju uroj të jetojnë një Krishtlindje në shoqëri. Një mendim ja u drejtoj dhe të gjithë atyre që vuajnë prej një sëmundje. Atyre Ju uroj një Krishtlindje shprese dhe…