Pagesa e sigurt Botimeshqip.com

Sistemi i pagesës së sigurt të Botimeshqip.com, nënkupton që pagesa për librat në faqe mund të bëhet me para në dorë, PayPal ose nëpërmjet ndonjë metode tjetër të cilën Botimeshqip.com mund ta bëjë të disponueshme në faqe nga koha në kohe.