skip to Main Content

Thenie 3887

Librat përbëjnë kapital. Një biblotekë është jetëgjatë sa edhe një shtëpi, me qindra vjet. Pra, librat nuk janë një artikull konsumi, por një kapital. Dhe shpesh, në rastin e njerëzve profesionistë, është i vetmi kapital! Thomas Jefferson

Thenie 3875

Investimi në dituri paguan interesin më të mirë. Benjamin Franklin