skip to Main Content

supplier_145

Shtëpia Botuese „Çabej“ është me seli në Tetovë, Maqedoni. I njëjti staf prej vitit 1994 ka vepruar nën emrin “SESOFT” kurse me brendin e tanishëm paraqitet që nga viti 2000.

Kryesisht merret me botime shqipe dhe deri tani ka të botuar mbi 150 tituj. Librat janë të zhanreve të ndryshme.