skip to Main Content

Shtëpia Botuese Onufri është krijuar në vitin 1992. Me botimet e saj ajo është një lider në botimet shqiptare dhe më gjerë