skip to Main Content

dollar-books-3-shelves-e1304934796501

Me dëshirën dhe pasionin për t’i dhënë librit një imazh të ri, por kryesisht me njohjen dhe profesionalizmin në fusha të tilla si filozofi, psikologji, sociologji dhe mendim shqiptar.

Shtëpia Botuese “PLEJAD”, ka arritur gjatë veprimtarisë së saj të prezantojë një identitet të spikatur dhe të profilizuar qartë në bazë të motos:

PËR NJË LITERATURË TË MENDIMIT