skip to Main Content

images (2)

SHBLSH E RE, e krijuar në 2004, ka në bërthamën e saj autorë, redaktorë shkencorë e didaktë nga më të përgatiturit në fushën e botimeve shkollore, pasi këtë art e kanë patur punë e pasion në SHBLSH-në e vetme në Shqipëri nga viti 1967 deri në vitin 2004.

Botimet tona kanë vlera nga pikëpamja metodike e hartimit të tyre, saktësia shkencore, nga gjuha e thjeshtë dhe e pastër shqipe që përdoret, nga ilustrimet origjinale të punuara nga piktorë profesionistë etj.