skip to Main Content

Thenie 6053

"Banka është një vend kur të japin ombrellë në kohë të mirë dhe ta kërkojnë mbrapsht kur nis të bjerë shi". Robert Frost