skip to Main Content

Thenie 6062

“Paraja është barometri i virtytit të një shoqërie...” Ayn Rand